Omgeving

De Gemeente Schinnen bestaat uit de plaatsen Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek, Puth, Schinnen, Sweikhuizen, Hommert, Klein Doenrade, Thull en de wijk Daniken.

In het pittoreske gehucht Thull kunt u bij de Alfa bierbrouwerij het brouwersambacht bekijken én het resultaat proeven in de proeverij. Het oude ambacht kenmerkt ook Stroopfabriek Canisius-Henssen waar al meer dan honderd jaar stroop wordt gestookt.

Schinnen (Sjènne)

Het kerkdorp Schinnen bestaat van oudsher uit een kern en enkele buurtschappen, afwisselend gescheiden door een groengebied en enkele bosgebieden. De kern Schinnen is in de loop der tijden gemoderniseerd en aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de dorpsvernieuwing. Zoals iedere stads- en dorpskern, heeft ook Schinnen de tol moeten betalen voor deze noodzakelijke vernieuwingen. Diverse karakteristieke bebouwingen, typisch voor de vroegere dorpskern, gingen voorgoed verloren. Een uitzondering hierop vormt het gebied rondom de kerk. Verspreid in de kern van Schinnen treft men tegenwoordig nog slechts enkele oude panden aan.

De buurtschap Wolhagen is, zoals in vroegere tijden gebruikelijk, bebouwd aan de hoge zijde van de weg. De bebouwing bestaat in hoofdzaak uit grotere boerenhuizen of hoeven. Wolfhagen vormt met zijn oude gebouwen, beemden, akkers en fruitaanplant tegen de Putherberg, een uniek landschappelijk geheel.

De gemeente Schinnen heeft 200 monumenten. Het bekende, elegante 17e eeuwse Fabritiushuis en het indrukwekkende, laat 18e eeuwse kasteel Amstenrade met zijn unieke park en het oude kasteel Terborgh met zijn huiveringwekkende Bokkenrijdersgeschiedenis en gezellige herberg, zijn de moeite waard. In kasteel Amstenrade geeft de jonge gravin groepsrondleidingen op afspraak.

Het wel bekende Pieterpad loopt door het kerkdorp Puth. Gaat u van de route af richting Schinnen op een afstand van ongeveer 2 km vindt u Landgoed Wolfhagen.

Bezienswaardigheden in en rondom Schinnen:

Alfa Bier Brouwerij
ALFA is één van de weinige brouwerijen in Nederland die nog geheel zelfstandig opereren en niet afhankelijk zijn van een groot concern. Bij de brouwerij, die nog altijd in handen is van de familie Meens, staat inmiddels de 4e generatie Meens aan het roer.
Voor meer informatie bezoek de website
Canisius Stroop
Een rijke smaak met rijke traditie. Sinds het inblikken van de eerste stroop in 1903, meer dan honderd jaar geleden, is het maken ervan een ware cultuur. Een traditie die onze Bourgondische Limburgers eigen is.
Voor meer informatie bezoek de website
Kasteel Amstenrade
Het huidige huis werd gebouwd tussen 1781 en 1784 op de plaats van een ouder kasteel. Rond 1200 moet er al versterking geweest zijn. Waar die precies lag is onbekend, maar mogelijk op de plaats van het huidige huis. Pas in 1500 is er werkelijk sprake van een kasteel.
Voor meer informatie bezoek de website
Kasteel Doenrade
In Limburg ligt het kasteelhotel op de breuklijn van Zuid- naar Midden-Limburg. Kasteel Doenrade is geen hotel, maar een kasteel waar men zich thuis voelt. Een unieke plek voor jong en oud.
Voor meer informatie bezoek de website
Kasteel Terborgh
Het kasteel wordt al in 1285 genoemd. Het oorspronkelijke kasteel is allang verdwenen. Wat nu kasteel genoemd wordt is de oorspronkelijke voorburcht van het voormalige kasteel. Het is een in carrévorm gebouwde hoeve en dateert uit 1700. De kapel stamt uit 1625. Een gedeelte van het kasteel is tegenwoordig in gebruik als een gasterij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 046-4434962